1

Is Jetsmarter A Ponzi Scheme Part 1 -

nhzowen447 (#920) 12 days ago Hội mdt theo vùng private jets All   Thảo luận  | Add To 
A membership plan is also offered by the company, wherein the members get free shared flights, if they can only reserve two flights in advance.

JetSmarter uses push notifications to notify users about available JetDeals. • JETDEALS - Private jet flights make the best surprises.

bình luận

Người bình chọn cho bài viết này

Mẹ đơn thân cfs là gì ?

Nơi chia sẻ tâm sự của ông bố bà mẹ đơn thân Nơi bạn có thể dễ dàng chia sẻ.

Bình luận mới nhất